تاریخچه نرم افزار LIMS

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
نرم افزار MY LIMS , شرکت سپهرآرادمبین

تاریخچه نرم افزار LIMS

سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

یک سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)، نرم‌افزاری است که امکان مدیریت مؤثر نمونه‌ها و اطلاعات مربوطه را جهت بهبود بهره‌وری آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد.

حقیقات ژنومیک مدرن (شاخه‌ای از زیست‌شناسی مولکولی) میزان بی‌سابقه‌ای از داده‌ها را تولید می‌کند. در مواجهه با افزایش حجم داده‌ها و ساختار نمونه‌ها، همراه با تغییرات تقریباً مستمر در آزمایشگاه‌های تکنولوژی، لازم است رویکرد خود را برای مدیریت، ردیابی و متمرکز کردن داده‌های ژنومیک، به روز کرده و به دنبال ساده کردن عملیات آزمایشگاه و کاهش هزینه‌ها باشید.

 

آزمايشگاههاي سراسر دنيا بنا به نوع فعاليت و موارد موردنياز، اقدام به مديريت اطلاعات خود مي نمايند. سيستم آزمایشگاه  يا سيستم مديريت آزمايشگاه (LIMS) به عنوان سيستم اطلاعات آزمايشگاه (LIS) مديريت اطلاعات آزمايشگاهي     LIS مي باشد كه مبتني بر يك نرم افزار است. اين سيستم دستاوردي جديد در زمينه اتوماسيون آزمايشگاه بر اساس نياز روز واحدهاي مدرن بوده و قابليت لينك به تمامي دستگاههاي آزمايشگاهي را دارد.

 

به عبارتي اين سيستم مديريتي يك نرم افزار رايانه اي است كه در آزمايشگاه ها براي مديريت نمونه ها، كاربران، آزمايشگاه، تجهيزات، استاندارد‌ها، ذخيره و الكترونيكي سازي اطلاعات آزمايشگاه ها، صدور فاكتور، تهيه قالب هاي گزارش و اتوماسيون مسير انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرد. بديهي است شرايط آزمايشگاههاي مدرن نیاز به تفسير افراد يا گروه هاي مختلف دارد.

توسط كاربران LIMS دكتر آلن مك ليلاند از انستيتو بيوشيمي گلاسكو در اواخر دهه 90 برداشتهاي متفاوت از (آناليز كننده، مدير آزمايشگاه، مدير سيستمهاي اطلاعاتي و يا يك حسابدار) را عليرغم صحت آنها مشكل مهمی دانست.

تعریف LIMS

یک سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (LIMS)، نرم‌افزاری است که امکان مدیریت مؤثر نمونه‌ها و اطلاعات مربوطه را جهت بهبود بهره‌وری آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد. آزمایشگاه‌ها با استفاده از لیمز، سطح خود را به سطح حرفه‌ای ترقی داده و توانایی آنها برای پاسخگویی به تقاضای مشتری افزایش می‌یابد. این مسئله در دو روش زیر انجام می‌گیرد:

 

LIMS کمک می‌کند تا آزمایشگاه، نتایجی دقیق‌تر، قابل تکرار، سریع‌تر و قابل اعتمادتری تولید کند.

سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه باعث می‌شود که چرخه اجرا، ذخیره، پیگیری و ارزیابی داده‌ها در طول آزمایش سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود، به طوری که آزمایشگاه بتواند این روند را ارزیابی کرده و بهره‌وری عملیاتی خود را بهبود بخشد

 

عملكرد