سیستم مدیریت تضمین کیفیت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سیستم مدیریت تضمین کیفیت

سیستمی است که سازمان برای مدیریت کلیه امور فرآیندی خود بکار می برد

گروه محصول : سیستم مدیریت اطلاعات